klinikkurt logo

Vanliga frågor

Vad får jag ut av det här?
Förhoppningsvis en bättre läkarutbildning både på kort och lång sikt. På kort sikt eftersom resultatet av dina utvärderingar i KlinikKurt kommer att användas till att kora den klinik på UAS som är bäst på klinisk handledning, och vilken klinik vill inte vinna den tävlingen? På lång sikt eftersom att utvärderingsresultaten kommer att återföras till klinikerna och Medicinska studierådet får hårda siffror att luta sig mot när de bedriver sin studiebevakning.

En ytterligare tanke är att när nu du som student vill ha återkoppling på dina insatser - varför skulle då inte dina lärare vilja detsamma?

Dessutom har du chans att vinna i lotteriet med ett pass med anestesihelikoptern som första pris.

Jag har gjort en placering i regionen. Kan jag använda KlinikKurt för att utvärdera den?
Ja. KlinikKurt används för att utvärdera både regionplaceringar och placeringar på Akademiska.

Jag har varit placerad på flera olika avdelningar under min placering inom ett visst block, ska jag skicka in en KlinikKurt för varje?
Det som avgör är orten. Har du t.ex. gått en vecka ortopedi i Eskilstuna och resten i Uppsala, ska du skicka en KlinikKurt för Eskilstuna och en för Uppsala, oavsett om du på dina orter varit på flera olika sorters ortopediplaceringar. 

Exempel: Jag har gått nedre gastrokirurgi i Uppsala men övre i Karlstad- skicka en för Uppsala och en för Karlstad.

Jag har varit i Uppsala på både övre- och nedregastrokirurgi- skicka endast in en KlinikKurt.

Jag går termin 1-4. Kan jag utvärdera mina vårdcentralsplaceringar?

Ja, du kan utvärdera din vårdcentral via VC-Kurt (VårdcentralsKurt). 

Jag har glömt att utvärdera mina två senaste placeringar. Kan jag göra det nu?
Ja. KlinikKurt är öppen hela terminen. Bäst är dock att utvärdera sina placeringar just när man är klara med dem och har allt i färskt minne.

Jag glömde fylla i KlinikKurt för en placering jag hade föregående termin; kan jag göra det nu?
Nej, du ska bara fylla i KlinkKurt för innevarande termin. Tyvärr är det för sent att utvärdera tidigare terminers placeringar.

Vad är mitt CAS-id?
Samma som det användarnamn du loggar in med i bl.a. Studentportalen, t.ex. abcd1234.

Jag har varit placerad på KUA. Ska jag utvärdera det i KlinikKurt?
Nej, när du utvärderar din ortopediplacering i KlinikKurt ska du inte inkludera KUA. KUA kommer ht 2011 istället att utvärderas i pappersformat.

Vem kom på det här?
KlinikKurt är ett led i den satsning på klinisk handledning som gjordes av Medicinska studierådet, Programkommittén och Akademiska sjukhuset. Många kloka huvuden har slagits ihop, men en förgrundsgestalt har varit en pedagogisk eldsjäl och tillika anestesiolog vid namn Jakob Johansson.

Privacy policy för klinikkurtappen:
KlinikKurt-appen är en app som ligger lokalt på din mobila enhet. Inloggningen sker via universitets inloggningstjänst. Användarnamnet sparas i appen tills utloggning sker. Användarnamnet används för att kunna skicka in aktuell Kurt. Användarnamnet syns aldrig i klartext för kursansvariga, precis som för Kurtar som skickas in via hemsidan. Alla Kurtar är, precis som vanligt, anonyma. Appen använder ingen privat information som finns på din enhet.