klinikkurt logo

Ta chansen att vinna- utvärdera dina placeringar!

Varje gång du fyller i KlinikKurt har du möjlighet att skaffa dig en lott i ett lotteri genom att lämna ditt CAS-id i slutet på kursvärderingen. Detta är helt frivilligt och innebär heller inte att den anonymitet du har rätt till äventyras, eftersom alla CAS-id kommer att separeras från de ifyllda kursvärderingarna och endast hanteras av studentrepresentanter.

Efter att KlinikKurt har stängt för terminen kommer ett antal lotterivinnare att dras. Preliminär vinstplan ser ut som följer:

1:a pris: Helikopterjour på intensivvårdshelikoptern, Akademiska sjukhuset

2-9:e pris: Presentkort på Ica eller på restaurang Hambergs

10-19:e pris: Presentkort på Studentbokhandeln

20-29:e pris: Presentkort på Uppsala Stadsteater

30-49:e pris: Presentkort på SF-bio eller Fågelsången Café

Om du tillhör terminens lyckliga vinnare kommer du att kontaktas av din kursrepresentant eller via mail.

Samtliga vinnare kommer att kontrolleras med avseende på att man faktiskt har gått placeringen och att inte dubbla/för många kursvärderingar skickats in. Detta leder till omedelbar diskvalifikation. Om du är osäker på om du faktiskt fyllt i en placering så kan du beställa ett utdrag över ifyllda placeringar på startsidan (förutsatt att du fyllt i ditt CAS-id i samband med utvärderingarna).