klinikkurt logo

Varför och hur?

KlinikKurt är en särskild utvärdering av klinisk handledning på Uppsalas läkarutbildning . Utvärderingen består av tio frågor som fylls i efter avslutad klinisk placering, såväl på Akademiska sjukhuset som på sjukhus i regionen. VårdcentralKurt utvärderar på liknande sätt vårdcentralplaceringarna. I slutet av varje termin sammanställs resultaten och mynnar för klinikerna i Uppsala ut i en prestigefylld kliniktävling där både ära och en viss summa pengar står på spel. Klinikerna får tillgång till detaljerade svar och kommentarer från sin egen utvärdering och får på så sätt möjlighet att identifiera svagheter och lägga upp en plan för hur de ska kunna åtgärdas. Resultaten synliggörs även för studenterna som dessutom deltar i ett lotteri där ett pass med intensivvårdshelikoptern är högsta vinst.

Syftet med KlinikKurt är att med hjälp av studenternas utvärdering kunna synliggöra klinikers styrkor och svagheter vad gäller klinisk handledning och på så sätt ge kliniker och lärare/ handledare möjlighet att jobba med de mindre bra delarna. Detta leder förhoppningsvis till en bättre klinisk undervisning för läkarstudenterna!

KlinikKurt är ett led i den satsning på klinisk handledning som genomförs av Medicinska studierådet, Programkommittén och Akademiska sjukhuset. Aldrig tidigare har kliniker/avdelningar utvärderats med exakt samma måttstock och aldrig tidigare har de tävlat mot varandra i klinisk handledning av läkarstudenter. Det är studenternas svar som avgör – vilken klinik/avdelning på Akademiska sjukhuset är bäst på klinisk handledning?

KlinikKurt sjösattes höstterminen 2009 och då konceptet nu har några år på nacken är det möjligt att blicka bakåt och studera hur poängen har utvecklats. Glädjande nog har 21 av 25 kliniker förbättrat sina totalpoäng vårterminen 2011. Det går även att se en statistiskt signifikant förändring av poängen totalt på dessa år vilket tyder på att den kliniska handledningen har förbättrats!

Intresset för KlinikKurt har nu även nått andra lärosäten och yrkeskategorier. Till exempel använder AT-läkare och sjuksköterskor under vidareutbildning på Akademiska sjukhuset KlinikKurt för att utvärdera sin utbildning.

Arbetet med KlinikKurt bedrivs nu av en arbetsgrupp under MSR i samarbete med Jakob Johansson. Är du som student intresserad av att vara med i detta arbete är du varmt välkommen att kontakta vice ordförande; vordf@msr.studorg.uu.se

KlinikKurt är något av en framgångssaga men faktum är att fortsättningen till stor del beror på hur svarsfrekvensen ser ut för varje termin. Studenternas vilja att utvärdera är avgörande för att KlinikKurt även i framtiden ska kunna användas för att förbättra den kliniska handledningen.

Så här gör du för att utvärdera din kliniska placering:

Det hela är mycket enkelt. KlinikKurt är en så kallad öppen kursvärdering, vilket gör att du kommer åt den från vilken dator med internetuppkoppling som helst. Efter att du avslutat en klinisk placering går du bara in på KlinikKurt och fyller i de tio frågorna om vad du tyckte om placeringen.

Tanken är att du ska utvärdera varenda klinisk placering du går på under en termin – du kommer alltså att få gå in på KlinikKurt några gånger per termin. Bäst är naturligtvis om du gör det i omedelbar anslutning till att du avslutar din placering, t.ex. sista dagen.

Tyvärr kan du inte utvärdera placeringar från föregående terminer.